Wegens  vakantiesluiting zijn we van week 30 tot en met week 32 gesloten
VacturesContact

Bouwteam

Wat is een Bouwteam?

In een bouwteam werken opdrachtgever, diens adviseur(s) en een bouwbedrijf samen.

Doel hiervan is een ontwerp maken tbv het project van de opdrachtgever.

Voordelen

De opdrachtgever, zijn adviseurs en de deskundige(n) van het bouwbedrijf werken al vroeg in de projectvoorbereiding samen aan het gewenste ontwerp. Dit biedt de opdrachtgever en bouwer duidelijke voordelen.

Voordelen opdrachtgever

  • De opdrachtgever betrekt een bouw-deskundige van meet af aan bij het project. Zo worden kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase inzichtelijk.
  • De bouwer stelt specifieke deskundigheid ten dienste aan het bouwteam. Zo kan de bouwer suggesties doen mbt de kosten, kwaliteit en efficiency van het bouwplan.
  • De opdrachtgever heeft de garantie dat het project op uiterst efficiënte wijze tot stand komt. Hierbij staan de prijs en de kwaliteit in optimale verhouding tot elkaar.
  • In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om in de uitvoeringsfase een oplossingsgerichte bouwondernemer te hebben.
  • Discussie over meerwerk – bij een gelijkblijvend programma van eisen – ontstaat niet omdat de bouwondernemer verantwoordelijk is voor het ontwerp, bestek en plan van aanpak.

Voordelen bouwondernemer

  • Hoewel de bouwer bij toetreding tot het bouwteam niet zeker is, dat de uitvoering van het bouwproject door hem of haar uitgevoerd wordt, komt deze wel in een gunstige positie. Dit omdat de bouwer heeft meegewerkt aan de voorbereiding. Hierdoor is de bouwer als geen ander op de hoogte van het te realiseren project.
  • De bouwondernemer in een bouwteam, wordt als beloning voor zijn inspanningen tijdens de ontwerpfase, mag als eerste en enige een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk doen.

Noodzaak tot het maken van afspraken

De opdrachtgever stelt het bouwteam samen. Hij sluit met zijn adviseurs adviesovereenkomsten. Hun positie in verband met de totstandkoming van het ontwerp wordt daarmee geregeld. Dit geldt niet voor het bouwbedrijf. Opdrachtgever en het bouwbedrijf doen er dan ook goed aan om afspraken te maken over de rechten en plichten van het bouwbedrijf als lid van het bouwteam.

VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992

Ter regeling van de positie van het bouwbedrijf als lid van het bouwteam, is in 1992 door VGBouw een Model Bouwteamovereenkomst opgesteld. Dat model is ook nu actueel.

chevron-left
chevron-right

Waarom een Bouwteam?

Er zijn diverse aanbestedings- en/of samenwerkingsvormen voor bouwprojecten
Als fervent voorstander van het werken in een Bouwteam geven wij hier graag inzicht in waarom het werken in een Bouwteam voor opdrachtgevers gunstig is:

  • Werken in een Bouwteam is zeer efficiënt voor alle betrokkenen
  • Werken in een Bouwteam is een zeer transparante en open werkwijze
  • Alle betrokkenen streven naar één doel: de best mogelijke prijs-/kwaliteitverhouding bieden in een open en professionele samenwerkingsvorm

Wanneer werken in een bouwteam?

Een Bouwteam is ideaal als de opdrachtgever de beste prijs-/kwaliteitverhouding wenst
Bij het werken in een Bouwteam wordt de deskundigheid en kennis van een bouwondernemer al in een vroeg projectstadium ingezet. Dit werkt efficiënt en kostenbesparend. Het werken in een bouwteam is relevant bij het ontwerpen, uitwerken en bouwen van een particuliere woning, een bedrijfspand, meervoudige woningbouwprojecten, grootschalige renovatie- en of restauratieprojecten etc.

Wilt u meer weten over werken in een Bouwteam?

Neem vrijblijvend contact op via:
Tel: 0113 333 040
info@goetheer-huissoon.nl

Benieuwd naar onze projecten?

Goetheer & Huissoon BV combineert twee disciplines in één bedrijf. Deze combinatie van bouwbedrijf en interieurbouw maakt van ons een veelzijdig partner voor uiteenlopende bouw- en verbouwprojecten.
Meer projecten?
Neem contact op met Matjan Minnaard of een collega
Bel 0113 33 040 en vraag naar Matjan Minnaard
Stuur direct een mail m.minnaard@goetheer-huissoon.nl
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram